شركت تجارت الكترونيك پارسيان

شركت "تجارت الكترونيك پارسيان" فعال‌ترين شركت در زمينه صدور و پذيرش كارت اعتباري مي‌ياشد. اگر تعداد پوزهاي (POS) نصب شده در فروشگاه‌ها را براي رتبه بندي شركت‌هاي پذيرنده كارت اعتباري و نقدي ملاك قرار دهيم، اين شركت از ماه شهريور امسال رتبه اول را بين شركت‌هاي نظير خود احراز مي‌كند. در آينده نزديك اتصال به شتاب نيز برقرار شده و كليه كارت‌هاي عضو شتاب (بانك‌هاي ملي، صادرات، كشاورزي و ...) نيز پذيرش مي‌گردند.

مشخصات عمومی شرکت به طور مختصر به قرار زير است:

 تاريخ تاسيس: تير ماه 1379 به نام شركت تجارت الكترونيك  ايرانيان و انتهاي سال 82 به نام شركت تجارت الكترونيك پارسيان تغيير نام داد.
سهامداران: هنگام تاسيس، 100 درصد متعلق به "سازمان گسترش صنايع ايران خودرو" بود. بعد از فروش، 80 درصد سهام شركت متعلق به "بانك پارسيان" و 20 درصد متعلق به "صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز" است. شركت به صورت سهامي خاص مي‌باشد.‌
مدير عامل:
آقاي محمد جواد صداقت.
اعضای فعلی هيئت مديره:
آقاي مهندس فلاح از صندوق باز نشستگي آينده ساز، آقاي محمد جواد صداقت، آقاي محمد تقي واقف، آقاي فتحعلي (كه عضو هيئت مديره بانك پارسيان هم هستند) و آقاي علي كرمانشاه از بانك پارسيان مي‌باشند.
سرمايه ثبتی: 50 ميليارد ريال (5 ميليارد تومان).
 تعداد کارمندان
: حدود 80 نفر.
تعداد پوزهای نصب شده: 3300 دستگاه تا شهريور 83
تعداد کارتهای مورد پذيرش: 80 هزارعدد تا شهريور 83 و 3 ميليون کارت شتاب در آينده نزديك
آدرس وب سايت: www.pec.ir
پست الکترونيکی معاون فن‌آوري اطلاعات (آقاي منصوري): mansoori@pecomco.com
آدرس شركت: تهران، بلوار كشاورز، شماره 65، ساختمان بانك پارسيان، صندوق پستي 8388 - 14155

مصاحبه‌ايي با آقاي عبدالحميد منصوري معاون فن‌آوري اطلاعات شركت انجام شد كه با رعايت اختصار و روش ماهنامه، به ذکر خلاصه بيانات ايشان می‌پردازيم و از حسن رفتار و اطلاعاتي كه در اختيار ما و همكاران خود مي‌گذارند، تشكر مي‌نماييم. طبيعي بود كه ايشان اشاره نمايند كه بعضي از نظراتشان شخصي است.

لطفا مختصري از تاريخچه شكل گيري و تاسيس شركت بفرماييد:
تاسيس اين شركت در سال 79 و توسط سازمان گسترش صنايع ايران خودرو مي‌ياشد كه يك شركت خصوصي است. اين سازمان شركتهاي متعددي تاسيس كرد كه يكي از آنها شركت تجارت الكترونيك ايرانيان بود. اين شركت براي استفاده از كارت در صنعت و بحث نوين تجارت الكترونيك شكل گرفت. تاسيس شركت تجارت الكترونيك ايرانيان قبل از تاسيس بانك پارسيان است و تفكر آن هم به قبل از آن برميگردد.
طي دو سال مطالعات بسياري انجام شد كه بيشتر روي كارت اعتباري متمركز بود. چندين كارشناس و دكتر در زمينه "آي‌تي" ، اقتصاد و بانكداري تحقيق و مطالعه كردند. بعد از دو سال بانك پارسيان هم تاسيس شده بود و اين شركت رابطه نزديكي با بانك به دليل سنخيت كاري پيدا كرد. براي كارت اعتباري مشكلاتي از نظر مالي و اداري و مقرراتي وجود داشت كه ما را به سمت كارت نقدي(debit) سوق داد. بعنوان پايلوت كارهايي روي كارت نقدي در زمان مديريت وقت، آقاي زندي نيا انجام شد. اعضاي هيئت مديره آن زمان آقاي زندي‌نيا ، مستعلمي و مير‌حيدري بودند و مدير عامل نيز آقاي زندي‌نيا بودند.
با تاسيس شدن بانك پارسيان، شركت از سازمان گسترش صنايع ايران خودرو خريداري ميشود. در آن زمان آقاي مستعلمي مدير عامل و عضو هيئت مديره، آقاي عبدالله طالبي و دكتر ميرحيدري هم عضو هيئت مديره ميشوند. در آن موقع، زمان بازده كارت اعتباري با توجه به مشكلات آن و شبكه مورد نياز حدود 3 سال برآورد ميشد. بانك براي مدتي ماموريت شركت را عوض كرده و نوع كارت را نقدي(debit) انتخاب كرد كه همان سامانه پايلوت قبلي، تبديل به مخلوطي از دو نوع كارت گرديد.
با تغيير مديريت شركت كه در اواخر سال 81  انجام شد(آقاي مهندس صداقت مدير عامل شركت شدند)، پس از چند ماه تصميم گرفته شد كه چون جايگاه كارت اعتباري در ايران مجهول است و نياز به فرهنگ سازي دارد و خلاء آن احساس ميشود، بهتر است كارت اعتباري را ترويج دهيم. با اين ديدگاه كارها را سامان داده و از اول آذر ماه 82 سسيتم را در 10 فروشگاه براي كارمندان شركت راه اندازي كرديم و بعد از يك ماه (اول دي) براي كارمندان بانك پارسيان كارت صادر نموديم. از اواسط دي ماه سال 82 خدمات خود را به عموم مردم عرضه و اولين مشتري ثبت گرديد.
بعد از دو ماه كه از كار شركت گذشت، مديريت به دلايلي صلاح ديد كه نام آن به "شركت تجارت الكترونيك پارسيان" تغيير يابد. اين شركت به عنوان بازوي اجرايي بانك بوده و طي قرار دادهايي، بانك پاره‌ايي از وظايف و اختيارات خود را به شركت تفويض كرده است. شركت در پاره‌ايي از موارد، به عنوان بانك وارد ميشود و به عنوان كارگزار بانك صحبت ميكند.
از ديدگاه كلي و جهاني كه به موضوع نگاه كنيم، قرار نيست كارت كاملاً جانشين اسكناس بشود. بلكه بايد كمك كند كه اسكناس كمتر به گردش در آيد. قرار نيست به جاي چك قرار گيرد. در دنيا هم كارت كاملا جايگزين پول نشده است. ما نيز در اين مسير حركت خواهيم كرد.

موضوع فعاليت شركت چيست؟
فعاليت در زمينه تجارت الكترونيك و كارت پرداخت، كارتهاي اعتباري، نقدي (debit) و انواع ديگر كارت و فعاليت در موارد مربوط به موضوع شركت.

رئيس واقعي شما كيست، به چه كسي گزارش ميكنيد؟
مدير عامل شركت آقاي صداقت. در چارت سازماني و بصورت رسمي و غير رسمي نيز همين است و رعايت ميكنم.

چه محصولاتي عرضه ميكنيد؟

4 نوع محصول داريم:
الف: كارت اعتباري، با 3 سقف اعتباري و سه رنگ مختلف و به صورت چرخشي.
1- طلايي با سقف نا محدود كه در حال حاضر عرضه نميشود
2- نقره‌ايي با سقف 10 ميليون ريال
3- آبي با سقف 3 ميليون ريال
لازم به تذكر است كه بخشنامه بانك مركزي سقف كارت اعتباري را 10 ميليون ريال قرار داده است.
بازار ما نشان ميدهد كه تقاضا و توان اعطاي اعتباري تا سقف 50 ميليون ريال را به بسياري از اشخاص داريم. در حال حاضر منتظر بالا بردن سقف اعتبار توسط بانك مركز هستيم. حتي يك بار يكي از مديران بانك مركزي كه به او كارت اعتباري داده بوديم كارت را برگرداند و از كم بودن سقف اعتبار شكايت داشت.
ب: كارت خريد، به عنوان جانشين كمكهاي غيرنقدي براي سازمان‌ها و جا نشين بن‌هاي كارمندي  كه 2 سال اعتبار داشته و سقف خريد ندارد. مزاياي آن عبارت است از:
1- جلوگيري از فروش بن‌هاي كارمندي به قيمت كمتر
2- زياد كردن قدرت انتخاب كارمند كه ميتواند به چندين هزار فروشگاه پذيرنده كارت در حال حاضر و چند ده هزار فروشگاه در سال آينده، مراجعه نمايد.
3- با توجه به اينكه نميتوان كارت را نقد كرد. مشكل سازمان‌ها با وزارت دارايي براي كمك غير نقدي برطرف ميشود.
4- با اين كار مشتري محترم تكريم نيز ميشود. (چند نفر از كارمنداني كه بن مصرف ميكردند گله داشتند همين كه فروشگاهي بن را در دست ما مي‌بيند با ما مثل گداها رفتار ميكند و يا كمتر از مشترياني كه پول نقد ميدادند احترام مي‌گذارد)
5- از مزاياي ديگر آن اين است كه در بسياري از اوقات چون مجبور بوديم فقط از يك محل خريد كنيم و قدرت انتخاب نداشتيم، بن‌هاي داده شده تبديل به قاقالي‌لي مي‌شد.
6- اين كارت نوعي بن است كه گم نميشود. بن اگر در ماشين لباس شويي برود يا گم شود، نابود ميگردد ولي اين كارت را ميتوان دوباره صادر كرد.
7- در بن، امكان تقلب داريم. اما كارت خريد با توجه به رمز آن امكان تقلب را تا حد صفر كاهش مي‌دهد.
8- حضور در جشنواره‌هاي خريد كارت پارسيان و اعطاي جوايزي به قيد قرعه.
پ: كارت هديه، بدون اسم ولي با رمز است. اين كارت اگر گم شود ديگر قابل احيا نيست ولي اگر رمز آن گم شود ميتوان رمز جديد صادر كرد.
ت: كارت قرمز، براي خريد لوازم منزل. دريافت آن طي قرارداد خريد اقساطي است. مزيت آن تنوع فروشگاه است و خريد به دفعات. چند محصول ديگر هم داريم كه در فرصتهاي آينده اعلام خواهد شد.

شما چرا با توجه به دريافت قيمت تمام كارت و رسوب پول نزد شما تا خرج شدن آن ، تخفيفي به مشتري نميدهيد؟

كارت خريد داراي اسم است و اگر گم شود با توجه به رمز آن قابل مصرف نيست و با اعلام به شركت، مسدود شده و غير قابل مصرف ميگردد و ميتوانيم كارت ديگري صادر كنيم. آمار هم نشان داده كه در 3 هفته اول، اكثر كارتها مصرف ميشوند. اين تصور كه مانند حساب سپرده عمل ميشود و رسوب آن به مدت طولاني مي ماند درست نيست. نكته ديگر اينكه در كارت خريد 1 درصد كارمزد (كه در كارت اعتباري از مشتري يا دارنده كارت خريد اخذ ميگردد) دريافت نمي‌شود و اين موضوع ميتواند به عنوان تخفيف به مشتري محترم، در نظر گرفته شود.

چرا براي كارت خريد مانند پيش خريد بليط مترو و اتوبوس و غيره تخفيف نمي‌دهيد. اگر رقيب شما تخفيف دهد شما چه مي‌كنيد؟

بحث ما، تابع بازار عرضه و تقاضا است و ما هم تابع بازار هستيم. ما هزينه زياد و طاقت فرسايي براي ارايه اين خدمت صرف مي‌كنيم كه از توان بسياري از شركت‌ها خارج است. بايد عادت كنيم كه كارمزد خدمات را بدهيم. پذيرش و پردازش اين كارت‌ها در دنيا مجاني نيست و به ازاي هر تراكنش كارمزد مي‌گيرند و هزينه صدور و اشتراك سالانه هم دارند. معتقديم كه بايد هزينه ارايه خدمات و سرويس‌هايي را كه مي‌دهيم از مشتري دريافت كنيم. در غير اين صورت قادر به ادامه كار و حيات شركت نيستيم، يا خدمات خوب نميتوانيم ارايه كنيم. ضمناً هيچ كارمزدي از دارنده كارت خريد نميگيريم.
كارمندان و مديران سطح بالا نيز از خدمات كارت خريد راضي بودند. كارت خريد را ميتوان تا آخرين ريال آن خرج كرد و بقيه را نقدي پرداخت كرد. يكي از مخالفان كارت خريد واحد تداركات در سازمانها است آن هم به دليل كاهش عمليات.

اهداف بزرگ و اصلي شما براي آينده چيست؟

يكي از 5 شركت مطرح در اين زمينه باشيم. دوست داريم كه اول باشيم و براي آن نيز تلاش ميكنيم. با توجه به شرايط ايران، وجود 5 شركت براي كشور مناسب است. در اين ماه (شهريور 83) مقام اولي را كسب كرده‌ايم(از نظر تعداد دستگاه پوز نصب شده). دومين شركت بايد ثمين‌كارت باشد و سومين سايپا و سامان و بانك ملي در بعضي فروشگاهها، و شركت دارا از بانك صادرات و شركت خدمات. (ماهنامه راه راست: اين رتبه بندي، حسي و تقريبي است)

الان چه طرح‌هاي مهمي در دست داريد؟

چند نوع كارت و محصول در حال طراحي وتصويب داريم كه در آينده اعلام ميشود. يكي از طرح‌ها پرداخت صورت حساب برق، آب و تلفن از طريق كارت مي‌باشد كه تمامي مسايل آن حل شده و به زودي عملياتي مي‌شود.

براي سال آينده بودجه بندي و پيش بيني مشخصي داريد؟

براي سال آينده هنوز طراحي نكرده‌ايم، ولي تا پايان سال 83 بايد 400 هزار كارت از سه نوع اعتباري، خريد و هديه صادر كرده باشيم و 11 هزار دستگاه پوز نصب شده باشد. الان حدود 80 هزار كارت صادر كرده‌ايم. در حال حاضر 3300 پوز نصب شده داريم.

شالوده شركت شما بر چه چيزي استوار است؟ و آنرا چگونه حفظ مي‌كنيد؟

يكي از آنها فن آوري مربوط به كار ما است. دوم دانش و اطلاعات چگونگي انجام كار و پشتيباني محصول است.

براي ستجش بخش خودتان، از موسسات آماري و شخص ثالث استفاده كرده‌ايد؟

هنوز به آن نقطه نرسيده‌ايم ولي خودمان يكي دو بار سنجش‌هايي داشته‌ايم.

بزرگترين مشكل شما در حال حاضر چيست؟

همراه نبودن زير ساخت‌ها و سازمان‌هاي مربوطه‌ايي كه بايد آنها را فراهم كنند، مانند مقررات سنتي، قوانين قديمي، پست نامنظم و غير قابل برنامه ريزي و شبكه مخابراتي. ديگر اينكه اين شغل مانند كاشتن درخت گردو است و صبر و تحمل زيادي براي باروري آن لازم است. بعضي از شغلها مانند سيفي كاري است ومتاسفانه بخش خصوصي بيشتر دوست دارد كه نوع اخير آن را دنبال كند. مشكل مخابراتي در شهرستانها بسيار بيشتر از تهران است.

براي امنيت چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟
سامانه ما بسته است و تقريباً تمام برنامه‌ها و نرم‌افزارهاي آن توليد كارشناسان شركت ميباشند. با ايجاد كنترل‌هاي كاربردي و مالي از نفوذ در سيستم جلو گيري مي‌كنيم. تا كنون مشكل امنيتي نداشته‌ايم.

الان بيشترين هزينه را در چه مواردي صرف مي‌نماييد؟
1- تبليغات.
2- فن آوري اطلاعات، از لحاظ سخت افزار، نرم افزار و نيروي انساني.
به عنوان مثال ما لازم داريم كه براي بعضي از كارهايمان شماره تلفن 4 رقمي براي پشتيباني داشته باشيم. از مخابرات هم تقاضا كرديم. در انتها كار به كميته‌ايي واگذار شد كه خودم حضور يافتم و 45 دقيقه توضيح دادم و باز هم موافقت نكردند. دليل مهم آنها هم اين بود كه اين شماره‌ها براي اضطرار است. نظر ما هم اين بود كه اين نوع پشتيباني هم براي مواقع اضطرار است و كارهاي فوري. وقتي كه چند ميليون كارت نزد مردم بود، اين موضوع خود را بهتر نشان ميدهد. خصوصاً در مواقعي كه كارت سرقت يا گم ميشود و بايد مسدود شود، چون هلپ دسك آن بايد متمركز باشد. براي يك خط "ايي‌وان" مدت زيادي است كه معطل شده‌ايم. مخابرات قادر نيست به سهولت و سريع خطوط VPN را بين تهران و شهرستان‌ها ايجاد نمايد.

امروزه بيشترين قسمت ذهن و فكر شما را چه چيزي اشغال كرده است؟

الان در حال صعود و جهش كاري هستيم و شيب آن اگر عمودي نباشد، بسيار تند است. انجام هماهنگي و مديريت آن وقت و تلاش زيادي ميخواهد. نكته دوم بحث اتصال به شتاب است كه دغدغه هر روزه ما شده. حدود 2 ماه پيش قرار داد آن را امضا كرديم و وارد مرحله عملياتي و راه اندازي شده‌ايم. همكاري خوبي از طرف شتاب (بخصوص بازوي فني شتاب "شركت خدمات انفورماتيك" به ويژه كارشناسان آن) شده ولي هنوز مشكلاتي باقي مانده است. (راه راست: هزينه ثابت تراكنش شتاب براي دستگاه پوز، 700 ريال است)

كدام يك از مهارتهاي شما بيشترين كمك را به مديريت كارهايتان كرده است؟
بيشتر از همه، برقراري ارتباط ساده، غير‌پيچيده و بي‌غش با كارمندان است. به عبارت ديگر، مديريت بهتر و مناسب روابط اجتماعي و منابع انساني است. مقداري هم با مطالعات فني و حرفه‌ايي و به روز نگه داشتن خود به كمك آنها مي‌آيم و هم فكري مي‌دهم. ديگر اينكه مطالعات و تجربه كارهاي قبلي خيلي به كار مي‌آيد.

براي كسي كه ميخواهد كار شما را انجام دهد چه توصيه ايي داريد؟

1- از پشتيباني مالي خوبي برخوردار باشد
2- مديران ارشد كار را باور داشته باشند.آقاي طالبي(مدير عامل محترم بانك پارسيان) از سال73 به دنبال اين حرفه بوده‌اند. خصوصاً وقتي كه عضو هيئت مديره شركت داده پردازي بوده است و تجربه‌ايي را هم آزمايش نموده‌اند. يكي از مشوق‌هاي اين كار، وجود خود ايشان است.
3- بازار كار و فن آوري را خوب بشناسد.
4-
به سراغ فن‌آوري‌هاي تثبيت نشده نرود. ما قدرت تحقيق و توسعه نداريم(مالي، زماني، نيروي انساني، دانش كافي و ...) كه محصولي را از صفر ايجاد كنيم. بهتر اين است كه بدانيم در جهان غرب چه محصولي تثبيت شده است سپس آنرا وارد كرده، بومي سازي كنيم و بكار بريم. پول و هزينه انجام اين كارها را نداريم. آنها چندين بار شكست ميخورند تا محصولي را تثبيت كنند. آيا ما هم دليلي براي تحمل چندين بار شكست و هزينه مكرر داريم؟
اسمارت كارت در نظام پرداخت، الان بار سوم است كه تجربه شده و فقط حدود 60 درصد موفق عمل كرده و هنوز 40 درصد در بكار گيري آن مشكل دارند.
شخصا اعتقاد دارم كه ما بايد تا انتهاي سال 85 فقط در سطح مطالعه و تحقيق باشيم و كارهاي جهان غرب را نظاره و پيگيري كنيم.
5- سخت افزار و منابع لازم را بر اساس نياز و براي مدتي معقول و منطقي خريداري كنيم. براي زمان‌هاي دور و دراز خريد نكنيم.

افتخار آميزترين كار شما چه بوده است؟

گلوگاه اين تجارت فن آوري اطلاعات است. انجام اين كار كه مجموعه‌ايي از سخت افزار، نرم افزار، فن‌آوري اطلاعات و نيروي انسانيِ متخصص را بايد هماهنگ و در كنار هم حفظ ميكرديم كاري بسيار مشكل بود. هنوز بعضي از همكاران اعتقاد دارند كه بايد آفلاين عمل كنيم در حالي كه من معتقدم بايد آنلاين عمل كنيم زيرا بايد بك‌آفيس بسيار سنگين و مديريت پيچيده‌تر داشته باشيم و منابع مورد نياز آن هم سنگين‌تر است. به عنوان مثال تسويه حساب آنلاين با آفلاين زمين تا آسمان فرق دارد. در آنلاين هميشه حضور داريد و در پايان روز فقط يك تسويه حساب رد و بدل مي‌شود. در آفلاين بايد تمام ركوردها را تبادل كنيد و حداقل 10 ساعت وقت دارند كه با ركوردها بازي كنند و گم شود. برطرف كردن مغايرت‌ها هم به مديريت سنگيني احتياج دارد.

نسبت پيچيدگي سامانه آنلاين و آفلاين را شما چقدر مي‌بينيد؟

آفلاين 4 برابر سخت‌تر از آنلاين است. شبكه آن نيز پيچيده‌تر است. مثلا  اكثر دستگاهها بعد از بستن فروشگاه، اطلاعات خود را ارسال ميكنند كه حدود 2 ساعت در اوج خواهد بود و در بقيه ساعات تقريباً بيكار است. (ماهنامه راه راست: با احتساب استانداردهاي كارت هوشمند و برنامه نويسي آن و خودپرداز و پوز فروشگاهي براي كارت هوشمند و پوز براي شعبه و ... ، ضريب 4 بسيار بيشتر مي‌شود)

محمل اعطاي اعتبار شما چيست؟ چه نوع عقد اسلامي است؟

بر اساس قوانين و مقررات اعلام شده بانك مركزي است. جعاله براي دارندگان كارت و عقدالضمان براي فروشندگان. از جهت ديگر 1 درصد از فروش را كه از دارنده كارت و 5 / 1 درصد كه از فروشنده ميگيريم را به عنوان كارمزد و هزينه تشكيلات بزرگي كه براه انداخته‌ايم بايد تلقي كرد. قسمتي از آن هم به عنوان بيمه ضرر و سوخت شدن طلب است. مثلا،  فقط صورت حسابي كه براي مشتري ميفرستيم حدود 7000 ريال هزينه دارد.

محمل قانوني پرداخت پول نقد چيست؟

در محدوده قوانين اعلام شده بانك مركزي است و كارشناسان بانك پارسيان ميگويند كه مشكلي ندارد. بانك مركزي نيز در حال تدوين استانداردهاي كامل آن است. در حال حاضر درصد دريافت پول در حال كاهش است. آنرا مانند اعتبار در حساب جاري نيز ميتوان مديريت نمود. تحت قالب جعاله نيز مي‌توان آنرا قرار داد.

چرا تضمين ميخواهيد؟

مقررات بانك مركزي است. در دنيا هم رسم نيست. ما هم چندان راضي نيستيم. يكي از مشكلات آن هم اين است كه دفتر اعتبار سنجي اشخاص (Credit Bureau) نداريم كه از او درباره اعتبار اشخاص سوال كنيم. فقط بانك مركزي است كه درباره چك‌هاي برگشتي افراد اطلاعات مي‌دهد. نظر من اين است كه به حدود 30 درصد از كارمندان ميتوان تا 10 ميليون ريال اعتبار بدون ضمانت داد. در بازار ايران هم نيز چنين است.

شما نقطه سر بسر خود را كجا مي بينيد؟ آيا بر اساس تعداد پوزهاي نصب شده يا تعداد تراكنش در روز يا به ازاي هر پوز و يا تعداد كارت و مشتري و يا روش ديگر.

اين سوال كمي محرمانه است. اجازه دهيد در پايان سال كه تراز نامه مالي را تهيه مي‌كنيم به آن جواب دهيم. در هر صورت فكر مي‌كنم كه در سه ماهه اول سال 84 به نقطه سر بسر رسيده باشيم. و رهبري خود را نيز تثبيت كرده باشيم.

اگر به ازاي هر پوز يك تراكنش در روز بيايد آيا هزينه و درآمد، سر بسر ميشود؟

البته مبلغ تراكنش خيلي مهم است. اما فكر نميكنم كه كافي باشد و بايد بيشتر شود. دو تراكنش به ازاي هر دستگاه پوز را براي عبور از نقطه سر بسر تقريباً قبول دارم.

الان چند كارت داريد؟
80 هزار عدد كارت صادر شده داريم.

كارت فعال را چگونه تعريف ميكنيد؟

كارتي كه قسط ميدهد را ميتوان فعال تصور نمود كه معمولاً تا شش ماه ميتواند باشد. با مقداري مسامحه ميتوان گفت كه اگر كارتي در 6 ماه گذشته حداقل يك تراكنش داشته باشد آنرا فعال محسوب نمود. از ابتداي سال نيز حدود 70 درصد كارتها حداقل يك تراكنش داشته‌اند.

مشكلاتي از قبيل معوقه، لاوصول و از اين قبيل داشته‌ايد؟

خير. كمي معوقه بخاطر دير كرد پست در ارسال صورت حساب‌ها داشته‌ايم. در بعضي موارد بين 14 تا 23 روز طول ميكشد تا "پست جواب قبول" به دست مشتري برسد. در بعضي موارد با پيك خصوصي ارسال كرده‌ايم. يكي از مشكلات ما ارسال پستي صورت حساب است كه منظم نيست.

آماري از كار كرد شركت لطفاً بيان فرماييد؟
آمارهاي دقيق را اجازه دهيد بعد از جا افتادن كار ارايه دهيم. اما مختصري از آن را مي‌گويم.
در مرداد 83: خريد با استفاده از كارت اعتباري 4130 تراكنش و دريافت پول نقد 2500 عدد تراكنش بوده و خريد با استفاده از كارت خريد 18737 تراكنش بوده است.
در تير 83: خريد با استفاده از كارت اعتباري 1974 تراكنش و دريافت پول نقد 2255 عدد تراكنش بوده و خريد با استفاده از كارت خريد 4700 تراكنش بوده است.
امسال سال سختي در پيش داريم. آمارهاي مفصلي داريم كه روند شركت را كنترل و نظاره كنيم و در آينده آنها را اعلام مي‌نماييم.

كار مزد را چگونه دريافت ميكنيد؟
1 درصد از هر خريد را از دارنده كارت ميگيريم و در صورت قسط بندي 5 / 1 درصد اضافه ميكنيم. بطور متوسط 5 / 1 درصد از هر خريد نيز از فروشنده ميگيريم. ولي بستگي به نوع فروشگاه و قرار داد آنها دارد. متوسط دنيا و بطور مثال شركت ويزا 5 درصد در مجموع است.

ثمين كارت از مشتري چيزي دريافت نميكند و فقط حدود 5 / 1 درصد از فروشنده ميگيرد. آيا رقابت شما مشكل نميشود؟
خدمات ما به موقع است و سعي ميكنيم هر چه ميگوييم و تبليغ ميكنيم را انجام دهيم. الان اگر مشتري از فروشگاهي شكايت كند و در اثر بر خورد نامناسب باشد، دستگاه را جمع ميكنيم.

چند درصد از پوزهاي شما فعال است؟

بيش از 70 درصد آن بر طبق آمارهاي رسمي فعال است.

سرعت پاسخگويي دستگاه پوز شما چقدر است؟

چون شماره گيري از قبل را در دستگاه قرار داده ايم، بطور متوسط، معطلي مشتري به 4 تا 13 ثانيه ميرسد.

تاثير اعطاي اعتبار در حساب جاري بركار و رقابت شما چيست؟

چندان فرقي نميكند. خصوصاً اگر ما به شتاب وصل باشيم. در اين صورت ميتوان با كارت از اعتبار در حساب جاري نيز استفاده نمود. براي ما بهتر ميشود كه بدتر نميشود. چون خريد انجام ميشود و كارمزد ما هم پرداخت ميشود. تسويه حساب هم بر عهده بانك مربوطه است و نيازي به تهيه و ارسال صورت‌حساب نمي‌باشد.

اوقات اضافه خود را چگونه مصرف ميكنيد؟
الان كه اصلا وقت اضافه ندارم و معمولاً بعد از ساعت 9 به منزل ميرسم و اگر وقتي باقي بود با خانواده مي‌گذرانم.

چه چيزي باعث ميشود كه شب از خواب بپريد؟

چنين مواردي ندارم. اما فعلاً بحث شتاب و حل مشكلات آن فكر زيادي از من مي‌برد حتي شب‌ها.

ماهنامه راه راست: در حاشيه مصاحبه، مواردي جزيي بود كه ذكر آن‌ها خالي از فايده نيست.

1- اگر دو پذيرنده ، دو دستگاه پوز در فروشگاهي نصب نمايند و هر دو پذيرنده كارتهاي شتاب را بپذيرند، فروشنده با كدام يك كار خواهد كرد؟
2- اگر يك پذيرنده، همه كارت‌ها را قبول نمايد، آيا احتياجي به حضور دستگاهي از پذيرنده ديگر خواهد بود؟
3- شركت تجارت الكترونيك پارسيان اعلام نموده است كه تا پايان سال 83 حدود 11 هزار دستگاه پوز و در آينده حدود 50 هزار دستگاه پوز نصب خواهد كرد!
اين مقدار در تاريخ ايران سابقه ندارد. اگر قول اول عملي شود، شايسته است كه انگشتان دست اندركاران شركت طلا گرفته شود. و اگر قول دوم عملي شود، بسيار كم است اگر از سر تا پاي آن‌ها طلا گرفته شود. در هر صورت ماهنامه تقبل نمود كه به مديران شركت در صورت گذر از نصب 5000 دستگاه پوز، در مكاني مجلل، شام بدهد.
4- اگر چه بهترين معيار براي سنجش شركت‌ها مي‌تواند ميزان اعتبار اعطا شده يا خريد انجام شده باشد، اما به دليل نو پا بودن شركت‌ها، يا هنوز اين آمار قابل ارايه نيست يا شركت‌ها از ارايه آن خود داري مي‌كنند.  تنها شركتي كه (شايد به دليل قدمت و جا افتادگي آن) كاملا باز عمل نموده، شركت ثمين كارت است كه تمام آمارهاي خود را رسما اعلام نموده است. اما همه شركت‌ها آمادگي خود را براي ارايه آمار كاركرد از طريق روابط عمومي و در آينده نزديك اعلام مي‌نمايند.
5- سازمان گسترش صنايع ايران خودرو يك شركت خصوصي است.
6- شركت‌هايي كه خود را وارد بازار كارت نموده‌اند، واقعا دست به كار پردردسر و مشكلي زده‌اند. اين شركت‌ها بايد تا چند سال اول فعاليت خود تحمل ضرر را نموده و هزينه بالاي تبليغ و فرهنگ سازي و عدم حمايت كافي از جانب دولت را قبول نمايند. طبيعي است كه اين پيشگامي در زمان مناسب خود بار داده و خستگي را از تن مسئولان آن خارج كند. خدا كند كه مديران ارشد و سهامداران شركت‌ها حمايت خود را از آن‌ها دريغ ننمايند.  ماهنامه راه راست در سرمقاله ماه‌ ارديبهشت 83، سه راه براي حمايت و فرهنگ سازي كارت ارايه نموده و هنوز بر آن پافشاري مي‌نمايد. راه‌هاي مذكور و بسياري كه ديگر كارشناسان ارايه خواهند داد، اگر عملي شوند، تمام مشكلات فرهنگ سازي را بر طرف خواهند نمود.
6- در انتها لازم است كه از همكاري آقاي منصوري و مديريت شركت كمال تشكر را بنماييم و اميدوار باشيم كه در راهي كه مي‌روند موفق باشند.